onsdag , august 15 2018
Home / Om Mediehuset Fiber

Om Mediehuset Fiber

Mediehuset Fiber

Historie

Mediehuset Fiber er studentmediene ved NTNU i Gjøvik og består av de tre store mediene som har eksistert over lang tid i studentmiljøet på Gjøvik. Disse tre var Gjøvik studentradio (GSR), Gjøvik student TV (GSTV) og studentavisen Fiber. Høsten 2014 så bestemte disse tre gruppene å slå seg sammen til et mediehus, nemlig Mediehuset Fiber. Studentavisen har blitt utgitt i et opplag på rundt 3-5 aviser hver år siden 2001 med unntak av de siste årene hvor mesteparten av aktiviteten har blitt flyttet til nett. Flere forskjellige radioprogrammer har blitt produsert og gitt ut som podcaster de siste årene. Studentuka «UKA» har blitt dekket av både TV og avis, men dette har vært det største satsningsområdet til student tv’en. På våren 2017 så fikk mediehuset en ny ledelse bestående av to elektroingeniørstudenter og en webdesignstudent som er fast bestemt på å gjennomføre fusjonen mellom disse tre studentmediene.

Hvorfor «Fiber»?

Papirfiber, karbonfiber, trefiber. Fibre er det som knytter ting sammen og er veldig passende for et mediehus drevet for og av studenter.

Vi i Mediehuset Fiber ønsker å knytte studenter sammen gjennom engasjement i det som skjer i studiehverdagen.

Fun fact: Kommisurale fibre er det som kobler den høyre hjernehalvdelen sammen med den venstre! Er det rart vi heter Fiber?

Mediehuset Fiber er et uavhengig organ som drives på frivillig basis av studenter og har hovedsaklig blitt drevet av mediestudentene. Målgruppen er hovedsaklig studenter ved NTNU i Gjøvik og Fagskolen Innlandet, men også skolens ansatte og andre interessenter i nærområdet. Mediehuset har fine lokaler i A264 i A-blokka på campus og driver et tett samarbeid med medieledelsen ved NTNU i Gjøvik. For å knytte sammen disse tre studentmediene så trengs det en god og velfungerende organisasjon som er interesserte i å jobbe på tvers av kompetanse, interesser og faglige områder. Det er her vi trenger DEG som student for å drive et godt mediehus!

Viktigheten av et studentdrevet mediehus

Hvert eneste campus ved et universitet har sin egen ekvivalent til et mediehus hvor studenter fra alle fagområder og interesseområder samles for å informere og/eller dele ideer eller tanker. Den viktigste funksjonen mediehuset har er å fungere som en portal mellom studiested, utdanningsinstitusjon, og studenter. Viktigheten av dette viste seg etter fusjonen mellom Høgskolen i Gjøvik og NTNU. Før fusjonen så fantes det lokale systemer for videreformidling av informasjon fra utdanningsinstitusjonen til studentene, men etter fusjonen så ble disse systemene lagt ned og byttet ut med NTNU sine. Dermed ble det formet et vakuum hvor studentene ikke visste hvor de skulle finne informasjon samtidig som at studentene ikke visste hvordan de skulle få informere hverandre. Viktige studentorganer, slik som Studentparlamentet og Velferdsutvalget, hadde ikke noe system på lik linje som de lokale systemene til gamle HiG og dermed ble det en utfordring å informere studentene. Her mener vi i Mediehuset Fiber at studentmediene er uvurderlige og vi ønsker at vi skal bli en informasjonsformidler hvor studentene, men også lokalbefolkning og utdanningsinstitusjon, samles for  å ta del i det som skjer på studiestedet og campus.

Dagens ledelse

Leder: Asbjørn Medhus
Mail: leder@fibermedier.no
Tlf: 41513496

Økonomiansvarlig: Magnus Flovikholm Røyset
Mail: okonomi@fibermedier.no

Avd. leder Grafisk/Web: –
Mail: web@fibermedier.no

Organisasjonen

Mediehuset Fiber er registrert i Brønnøysundregisteret som en ideell organisasjon i Enhetsregisteret og Frivillighetsregisteret. Før våren 2017 så var Mediehuset Fiber organisert med tre hovedgrupper: Avis, Radio og TV. Sommeren 2017 har blitt brukt til å omorganisere organisasjonen på en slik måte at vi blir ett mediehus under samme tak. Derfor er mediehuset organisert i en ledelse og fem avdelinger.

Administrasjon

Her sitter ledelsen av mediehuset og det er disse som bestemmer hvilken strategi mediehuset skal ha og hvilke investeringer som skal gjøres.

Grafisk/Web

Denne avdelingen har ansvaret for det å utforme det generelle grafiske uttrykket til mediehuset og utforming av nettsidene.

Radio

Radioavdelingen til mediehuset vil hovedsaklig legge til rette for å produsere podcaster som publiseres gjennom nettsidene og andre plattformer.

Avis

Avisavdelingen vil ha ansvaret for å produsere og publisere nyhetssaker for nettsidene til mediehuset og vil bestå av hovedsaklig journalister og skribenter.

TV

Avdelingen vil ha ansvaret for å produsere videoer for publisering på nettsidene til mediehuset og vil bestå av blant annet fotografer, klippere, programledere, journalister med mer.

Magasin

Denne undergruppen vil ha ansvaret for papirutgaven til mediehuset og vil jobbe mest med trykk.

 

Alle disse gruppene vil jobbe sammen om å produsere materiale for nettside, youtube og papirutgave. Alle medlemmer oppfordres til å jobbe på tvers av undergruppene f eks siden en nyhetssak gjerne inneholder noe form for grafisk arbeid, enten i form av illustrasjon eller fotografi.