torsdag , september 20 2018
Home / Avis / Årsmøte 2018

Årsmøte 2018

Mediehuset Fiber avholdt årsmøte for sine medlemmer tirsdag den 13. februar. Se et sammendrag under.

Årsmøtet ble avholdt på Kollektivet(Berghusveien 12) tirsdag den 13. februar hvor årsberetning, regnskap/budsjett og valg var sentrale punkter.

Sammendrag fra årsberetningen
Mediehuset har det siste året hatt mye arbeid med organisering og strukturering. For første gang siden oppstarten av studentmedie-grupper ble alle samlet under samme organisasjon og det ble opprettet en egen forening. Ledelsen har jobbet mye med rekruttering og en struktur som kan legge et godt grunnlag for studentmediene ved NTNU i Gjøvik. Det ble også jobbet med å skaffe utstyr og verktøy som trengs for å ha en god produksjon av artikler, foto, video etc. Vi fikk også vår helt egen nettside da det viste seg å være utfordrene å drive en nettside som man ikke hadde den tilgangen man trengte for å gjøre nødvendige endringer. Mediehuset har også klart å få til en fadderuke-avis som ble delt ut på campus gratis. I avisen var det innlegg fra leder av Studentparlamentet og Velferdsutvalget, viserektor og studentgrupper. Avisen ble finansiert i sin helhet av eksterne sponsorer. Styret har bestått av to personer, Kristian Elseth (leder) og Kay Erik Henriksen (økonomi), men har hatt flere støttepersoner som har gjort det mulig å drive Mediehuset i 2017.

Sammendrag fra regnskapet 2017
Mediehuset tok over mye utstyr fra de andre studentgruppene som drev med medieproduksjon (Avis, Radio og TV), men mye av dette var utdatert og gammelt. Det var derfor nødvendig å kjøpe inn noe utstyr som medlemmene kunne benytte seg av. Mediehuset mistet også kontorene som de forrige studentgruppene disponerte i A-bygget og vi fikk tilbud om nye lokaler i Kollektivet. Derfor var det også nødvendig å kjøpe inn noe møblement og oppbevaringsskap. Videre så ble det gitt ut en avis som var en av de større utgiftene i løpet av året. Ved å bli registrert som en forening så kunne Mediehuset få tilbakeført sponsormidler fra Studentsamskipsnaden i Oppland fra perioden før vi ble NTNU i Gjøvik. Avisutgivelsen ble dekket i sin helhet av eksterne sponsorer. Mediehuset er avhengig av sponsorstøtte både fra eksterne aktører og fra Sit.

Sammendrag fra budsjettet 2018
I 2018 er planene å utvide til tre avisutgivelser, fokusere mye på nettbaserte artikler og podcaster på nett. Mediehuset er langt fra å ha det utstyret som trengs for å legge til rette for en slik produksjon og derfor er det viktig å investere i godt utstyr. Vårt tilbud skal være et lavterskeltilbud og dermed skal medlemmer slippe å ha store utgifter for å kunne produsere materiale til mediehuset.

Sammendrag fra valget
Både leder og økonomiansvarlig var ikke på gjenvalg og iht. vedtektene, og retningslinjene til Sit, så er dette minimumskravet for at foreningen skal kunne være aktiv. Begge vervene ble besatt og det ble i tillegg valgt inn et styremedlem. Den nye lederen er Asbjørn Medhus, økonomiansvarlig er Magnus Flovikholm Røyset og styremedlem er Ingrid K. Sjursen. Alle ble valgt ved akklamasjon (enstemmig) av årsmøtet. I løpet av de nærmeste dagene så vil disse tre presentere seg selv her på nettsiden vår og vi ønsker de lykke til!

 

Deretter ble årsmøtet hevet.

Skrevet av: Kay Erik Henriksen

About Kay Erik Henriksen

Økonomisk ansvarlig for Mediehuset Fiber og hobby-journalist/fotograf for studentmediene.

Check Also

Denne gangen, kan du velge selv!

Du har allerede gått på opptil flere skoler, hvem vet, kanskje du er en av …

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *